You are using an unlicensed and unsupported version of Evoq Social. Please contact customersuccess@dnnsoftware.com for information on how to obtain a valid license.


Care Summit 2018: Anders denken over (on)afhankelijkheid


In de afgelopen jaren is de meerdaagse Care Summit, een jaarlijks terugkerende topontmoeting van bestuurders, beleidsmakers, financiers, cliëntorganisaties en wetenschappers, een event geworden dat niet meer weg te denken is binnen de wereld van de langdurige zorg.

Kwaliteit van leven in de turbulente eerste fase van de 21ste eeuw

Vorig jaar stond tijdens onze "Care Summit" de kwaliteit van de zorg centraal. Dit jaar stellen we de vraag wat kwaliteit van leven in het begin van de komende turbulente twintiger jaren eigenlijk betekent voor mensen met een ondersteuningsbehoefte. In verschillende delen van de Westerse en Aziatische wereld raken wij er steeds meer van overtuigd dat het medisch model slechts een deeloplossing biedt voor de vragen waarmee ouderen en mensen met een beperking zich geplaatst zien.

Wij leven in een instabiele tijd door de ingrijpende en snelle technologische ontwikkelingen en politieke turbulentie op het wereldtoneel. Permanent onderwijs, anders wonen, een snel veranderende arbeidsmarkt, pensionering op een hogere leeftijd met een veranderende sociale zekerheid, zijn op ons allen van invloed en leiden veelal tot toenemende onzekerheid voor zowel jong als oud. De vraag is dan welke sociale en fysieke infrastructuur wij samen moeten realiseren om de kwaliteit van leven in een verder vergrijzende wereld duurzaam te garanderen. Deze Care Summit zal dit vraagstuk langs vier thema's behandelen: van verzorgingsstaat naar community zorg, integrated care, de digitaliserende wereld en het nieuwe wonen.

Care Summit 2018 van 20 tot en met 22 juni in Rotterdam

De Care Summit zal plaatsvinden van woensdagmiddag 20 tot vrijdagmiddag 22 juni te Rotterdam.
Het wordt opnieuw een unieke en inspirerende ervaring!

Alexander Rinnooy Kan           Robbert-Jan Poerstamper
Voorzitter Care Summit Voorzitter Public Sector PwC