You are using an unlicensed and unsupported version of Evoq Social. Please contact customersuccess@dnnsoftware.com for information on how to obtain a valid license.


Care Summit


De Care Summit is een jaarlijkse, meerdaagse, topontmoeting van bestuurders, beleidsmakers, financiers, cliëntorganisaties, gemeenten en wetenschappers in de langdurige zorg.

In 2016 heeft de vijfde editie van de Care Summit plaatsgevonden in Den Haag van 2-4 november.

Als resultaat van de Care Summit 2016, is met draagvlak van de deelnemers een tienpuntenplan geconcipieerd dat is ingebracht bij het opstellen van
de Agenda voor de Zorg. Deze Agenda voor de Zorg is onder regie van de voorzitter van de Care Summit 2016, de heer Alexander Rinnooy Kan, voor de informateur en kabinetsformatie opgesteld.

Inmiddels zijn de voorbereidingen voor de Care Summit 2017 in gang gezet. Mocht u belangstelling hebben informeer dan hier.

Alexander Rinnooy Kan           Robbert-Jan Poerstamper
Voorzitter Care Summit Voorzitter Public Sector PwC