You are using an unlicensed and unsupported version of Evoq Social. Please contact customersuccess@dnnsoftware.com for information on how to obtain a valid license.


Care Summit 2016

Agenda langdurige zorg 2021


De Care Summit is een jaarlijkse meerdaagse topontmoeting van bestuurders, beleidsmakers, financiers, cliëntorganisaties en wetenschappers in de langdurige zorg.

Dit jaar zal de vijfde editie van de Care Summit plaatsvinden in het Hilton Hotel te Den Haag van:


                      woensdagmiddag 2 november tot en met vrijdag 4 november 2016.

Nadat vorig jaar de eerste ervaringen met de transitie naar de nieuwe maatschappelijke inrichting van de langdurige zorg centraal stonden, kan eind 2016 een eerste tussenstand ten aanzien van good practices en minder goede ervaringen en knelpunten worden besproken.

Op basis hiervan ambiëren wij om de Care Summit 2016 te gebruiken voor een constructieve dialoog over de wijze waarop de toekomstige speerpunten voor de langdurige zorg in combinatie met de eerstelijn, de curesector en de corporatiesector in een volgend regeerakkoord invulling kunnen krijgen.

Als concreet resultaat van de Care Summit 2016 beogen wij een brief voor de kabinetsformateur te concipiëren als bijdrage aan de Agenda van de Zorg die tijdens de formatie in de eerste helft van 2017 kan worden gebruikt. 

Alexander Rinnooy Kan           Robbert-Jan Poerstamper
Voorzitter Care Summit Voorzitter Public Sector PwC